Home » TRT: Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi by Özden Cankaya
TRT: Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi Özden Cankaya

TRT: Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi

Özden Cankaya

Published 2015
ISBN :
443 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tarihin her döneminde ve her toplumda, yurttaşların, ortak siyasal , toplumsal ve ekonomik konuları tartışabildikleri bir kamusal alanın varlığına gereksinim duyulmuştur. Toplum için önem taşıyan konular, bu kamusal alanlarda özgürce... MoreTarihin her döneminde ve her toplumda, yurttaşların, ortak siyasal , toplumsal ve ekonomik konuları tartışabildikleri bir kamusal alanın varlığına gereksinim duyulmuştur. Toplum için önem taşıyan konular, bu kamusal alanlarda özgürce tartışılabilmelidir ki, yurttaşlar konuya ilişkin tüm bilgilere sahip olsunlar ve kanaat oluştursunlar.Ülkemizde tarihsel süreç içinde toplumun, ülkeye ve dünyaya ilişkin gerçekleri öğrenmesi ve tartışması hiçbir zaman olması gereken biçimde gerçekleşememiştir. Uzun yıllar boyunca, toplumun haber, eğitim ve eğlence kaynağı olan TRT kurumu, yaşanan politik çekişmelerden, sosyal çalkantılardan ve ekonomik güçlüklerden etkilenmiş, özgürce tartışılan bir kamusal alan olmayı gerçekleştirememiştir.TRT, devlet tekelinin olduğu dönemlerde, Cumhuriyet tarihimizin hem önemli bir yapıtaşı hem de yakın tanığı olan bir kurumdur. Bu kitap, 1927-2000 yılları arasında TRTnin kurumsal serüvenini anlatmayı amaçlıyor. TRTnin yayıncılık anlayışının ve yayın politikalarının, değişik siyasal dönemlerde, askeri yönetimlerde ve sosyal çatışmaların yoğun yaşandığı zaman dilimlerinde nasıl etkilendiğine ve iletişim özgürlüğü açısından yaşananlara tanıklık etmeye çalışıyor. TRTnin 1927-2000 yılları arasındaki serüveni, bir kurumsallaşma tarihi olduğu kadar, toplumumuzun, siyasal, kültürel, sanatsal ve bir anlamda da iletişim özgürlüğü açısından yaşadıklarının tarihidir.