Zezwolenie transportowe – co to jest? Kiedy jest wymagane?

Żeby móc przetransportować ładunek ponadgabarytowy, trzeba spełnić wiele wymagań. Specjalistyczny pojazd, odpowiednio wykwalifikowany kierowca, wsparcie ze strony pilota, a czasem nawet eskorta policji – to tylko niektóre elementy, o które należy zadbać. Jednym z wymogów jest również posiadanie specjalnego zezwolenia transportowego. Czym ono jest? Kategorie zezwoleń transportowych w Polsce.

Zezwolenia transportowe – co to jest?

 

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy, jak sama nazwa wskazuje, uprawnia do wykonania przewozu, którego ładunek przekracza dopuszczalne normy przewidziane dla danej drogi. Jego brak może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowo-prawnymi. Dlatego warto zawczasu spełnić wszelkie formalności.

Sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy ładunek ponadgabarytowy trzeba przewieźć przez kilka krajów. Każde państwo ma bowiem własne przepisy, które regulują kwestie transportu nienormatywnego i wymaganych zezwoleń. Jeśli przekopywanie się przez gąszcz reguł nie jest Ci na rękę, wykonanie przewozu ponadgabarytowego zleć profesjonalnej firmie spedycyjnej. Podmiot nie tylko załatwi wszelkie formalności, ale również odpowiednio opracuje trasę przejazdu, tak aby była ona optymalna zarówno pod względem kosztów, jak i czasu.

Zezwolenia transportowe dla ładunków ponadgabarytowych w Polsce?

 

Polskie prawo wyróżnia aż siedem kategorii zezwoleń transportowych dla ładunków ponadnormatywnych. Dwie pierwsze odnoszą się do ładunków podzielnych. Natomiast reszta dotyczy ładunków niepodzielnych.

 1. Zezwolenia transportowe kategorii I obowiązują w przypadku pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza określonych norm, a nacisk osi jest nie większy niż 11,5 tony dla jednej osi. Są wydawane przez zarządcę wskazanej drogi na okres 6 lub 12 miesięcy.
 2. Zezwolenia transportowe kategorii II dotyczą dróg publicznych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Są wydawane na okres 12 miesięcy dla pojazdów, których szerokość nie przekracza 3,5 m, a długość, wysokość, rzeczywista masa całkowita i naciski osi nie są większe od dopuszczalnych.
 3. Zezwolenia transportowe kategorii III obowiązują w przypadku wszystkich dróg publicznych. Wydawane są przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy bądź miejsce rozpoczęcia przejazdu na okres 1, 6, 12 lub 24 miesięcy. Dotyczą pojazdu, którego:
 • nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie przekraczają wartości dopuszczalnych,
 • szerokość nie przekracza 3,2 m,
 • wysokość nie przekracza 4,3 m,
 • długość nie przekracza 15 m, a w przypadku zespołu pojazdów 23 m.
 1. Zezwolenia transportowe kategorii IV wydawane są przez GDDKiA (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy. Obowiązują wtedy, gdy:
 • rzeczywista masa całkowita pojazdu jest nie większa od dopuszczalnej,
 • szerokość pojazdu nie przekracza 3,4 m,
 • długość nie przekracza: 15 m – w przypadku pojedynczego pojazdu, 23 – dla zespołu pojazdów, 30 m – dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • wysokość jest nie większa niż 4,3 m,
 • nacisk osi nie przekracza 11,5 tony dla pojedynczej osi.
 1.   Zezwolenia transportowe kategorii V wydawane są przez GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy. Obowiązują w przypadku pojazdów, których:
 • naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla danej drogi,
 • rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 ton,
 • szerokość nie przekracza 3,4 m,
 • wysokość nie przekracza 4,3 m,
 • długość nie przekracza 15 m w przypadku pojedynczego pojazdu, 23 m – zespołu pojazdów, 30 m – zespołu pojazdów o skrętnych osiach.
 1.   Zezwolenia kategorii VI wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy. Dotyczą pojazdów:
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m dla drogi jednojezdniowej lub 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
 • o długości nieprzekraczającej 15 m w przypadku pojedynczego pojazdu, 23 m – zespołu pojazdów, 30 m – zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nie większej niż 4,3 m,
 • o rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż 60 t,
 • o naciskach osi nieprzekraczających 11,5 tony dla pojedynczej osi.
 1. Zezwolenia kategorii VII wydawane są terminowo – 14 dni w przypadku przejazdu jednokrotnego i 30 w przypadku wielokrotnego – przez GDDKiA lub prezydenta miasta. Obowiązują one pojazdy, których wymiary i rzeczywista masa całkowita przekracza wartości wymienione w kat. I-VI, a nacisk osi jest nie większy niż 11,5 tony dla pojedynczej osi.
You May Also Like