Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę budowlanego?

Opinia rzeczoznawcy budowlanego jest wiążąca w sprawach rozstrzygających przydatność budynku mieszkalnego do bezpiecznego użytkowania, dlatego jego rola i doświadczenie jest niezbędne zarówno na budowie, jak i poza nią. Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję techniczną, a jego zawód określany jest jako zawód zaufania publicznego. Kim jest rzeczoznawca budowlany i jak wybrać tego odpowiedniego?

Rzeczoznawca budowlany – kim jest, kto może nim zostać?

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowywanie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych. Wszystkie dokumenty, które sporządza rzeczoznawca budowlany, mają na celu zweryfikowanie aktualnego stanu technicznego nieruchomości. A to oznacza, że ekspert w dziedzinie budownictwa nie tylko świadczy o przydatności naszego domu do pewnego użytkowania go, ale i poręcza, że wszystkie znajdujące się w nim instalacje są bezpieczne i nie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. W związku z tym rzeczoznawca budowlany, zanim się nim stanie, musi przejść długą drogę, aby móc posługiwać się tym tytułem.

Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego musi ukończyć studia wyższe odpowiednie dla jego specjalizacji budowlanej oraz ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Poza tym aplikant musi posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i co najmniej 10 lat doświadczenia w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Dopiero po tym czasie rzeczoznawca budowlany może oficjalnie sporządzać ekspertyzy budowlane, opiniować w sprawach karnych z zakresu prawa cywilnego i prawa budowlanego i poświadczać w sądzie jako tzw. świadekekspert.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego zostaje przyznawany przez organ odpowiedni dla Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na maksymalnie 10 lat.

Rzeczoznawca budowlany – co robi, jakie ma uprawnienia

Rzeczoznawca budowlany z racji wykonywanego przez siebie zawodu jest obarczony odpowiedzialnością cywilną, zawodową i karną. To sprawia, że wszystkie przygotowane przez niego ekspertyzy budowlane muszą być nie tylko miarodajne, ale i muszą przedstawiać prawdę o aktualnym stanie technicznym budynku. Poza przygotowywaniem ekspertyz budowlanych rzeczoznawca może także sporządzać opinie techniczne, a także opiniować inne ekspertyzy budowlane. Z tego względu jego zdanie i wiedza z zakresu budownictwa mogą być wykorzystywane w sądzie jako opinie eksperckie. Z kolei rzetelnie przygotowana ekspertyza budowlana może być wykorzystywana przez sąd jako dowód w sprawie karnej. Aby tak się stało, przed jej wydaniem rzeczoznawca budowlany musi dokładnie sprawdzić okoliczności usterek budowlanych i zweryfikować stan techniczny budynku i jego okolic, w szczególności zaś działki budowlanej, na której znajduje się dom. Dokument musi też zawierać opis błędów wykonawczych i wskazanie ich możliwych napraw. Tylko na takiej podstawie nieruchomość może być dopuszczona lub nie do użytku.

Poza sporządzaniem ekspertyz budowlanych rzeczoznawca budowlany może doradzać w zakresie prawa budowlanego i inwestycji i pomagać podczas zakupu domu. Rzeczoznawca budowlany ma również prawo do przygotowywania projektów budynków. Może on także nadzorować budowę, rozbudowę lub remont budynku, a także przeprowadzać okresowe obowiązkowe przeglądy budynków mieszkalnych.

Ile kosztuje dobry rzeczoznawca budowlany?

Szacuje się, że standardowo cena przygotowania ekspertyzy budowlanej dla domu jednorodzinnego to koszt rzędu 2,5-3 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że prawie nigdy nie jest to jedyny koszt, który musimy ponieść. Na wysokość kosztów ekspertyzy budowlanej wpływają takie czynniki jak: wielkość i lokalizacja nieruchomości, rodzaj zlecenia, stopień uszkodzenia budynku, konieczność przeprowadzania dodatkowych badań odkrywkowych i zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, a także dodatkowe opłaty wynikające ze statusu badania i złożoności prowadzonych badań. Finalnie koszty przygotowania i wydania ekspertyzy budowlanej mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

You May Also Like